Sarajevo
22

Social Media

Light
Dark

sadika avdić

Pored njenog obrazovanja, koje je išlo u pravcu duhovnosti (teologija) i prirodne medicine (homeopatija i fitoterapija), nikad nije …

sadika avdić