Sarajevo
31

Social Media

Light
Dark

“Biblioteka nekad i sad”: Biblioteka za slijepa i slabovidna lica na konferenciji bibliotekara u Mostaru

Od 1990. – 1995.god. Biblioteka je djelovala u okviru Kulturno-informativnog centra slijepih i slabovidnih BiH, čiji je također osnivač Savez slijepih BiH. To su ujedno godine užasnog rata i agresije u našoj zemlji. Ni Biblioteka nije pošteđena ratnih razaranja, tako je od predratnih 10867, kraj ratnih stradanja Bibliotek dočekala bez 5824 bibliotečke jedinice. Dio fonda uništen je na putu od Biblioteke od korisnika i obratno, dio se nalazio kod čitalaca širom BiH i u drugim republikama bivše Jugoslavije, te u isturenim odjeljenjima Biblioteke.

Biblioteka prije…

Biblioteka u svojim policama baštini 34350 bibliotečkih jedinica u tehnikama za slijepa i slabovidna lica u BiH (Brajevo pismo, zvučna tehnika – CD i audio-kasete, te uvećani tisak). Ovaj knjižni fond koristi 1348 slijepih lica širom svijeta ( BiH, Hrvatska, Crna Gora, Srbija, Makedonija, Slovenija, SAD, Australija, Kanada, Švedska, Finska, Norveška i Turska).

Korisnici Biblioteke su prije svega slijepi i slabovidni u zemlji i inostranstvu, radnici udruženja i ustanova za slijepe, spoljni saradnici, prijatelji Biblioteke, lica koja se bave stručnim i naučnim radom, a članstvo je besplatno.

Korisnici iz Sarajeva knjige preuzimaju u Biblioteci, starim, bolesnim i samcima knjige se dostavljaju bibliobusom na kućne adrese, dok se korisnicima van Sarajeva knjige dostavljaju poštom, bez naplate poštarine prema međunarodnoj poštanskoj konvenciji.

Biblioteka sada…

Na međunarodnom planu dobra saradnja uspostavljena je sa srodnim bibliotekama u Švedskoj, Norveškoj i Finskoj. Sa bibliotekama iz regiona (Hrvatska, Crna Gora, Srbija i Vojvodina) potpisani su zvanični protokoli o saradnji. Saradnja sa bosanskohercegovačkim bibliotekama i institucijama je izvanredna a naročito sa Nacionalnom i univerzitetskom bibliotekom BiH, Bibliotekom Grada Sarajeva te javnim bibliotekama u Mostaru, Tuzli, Zenici, Goraždu, Gradačcu, Bosanskoj Krupi, Maglaju, Bihaću, Donjem Vakufu, Visokom i dr.

Predstavnici Biblioteke redovni su i aktivni učesnici brojnih međunarodnih i domaćih naučnih i stručnih konferencija, savjetovanja, seminara i dr. manifestacija i predstavljanje Biblioteke široj javnosti odvija se putem elektronskih i printanih medija, te danom otvorenih vrata Biblioteke, posebno za učenike osnovnih, srednjih i visokoškolskih ustanova.

Više od decenije Biblioteka je sa svojim znanjima prisutna i na međunarodnim sajmovima knjiga u Frankfurtu, Zagrebu, Podgorici i Sarajevu.

Share to...