Sarajevo
31

Social Media

Light
Dark

“Naše priče”: Adna Jeleč otkriva kako možemo biti promjena u našem društvu…

Građanski aktivizam je jedan od najvažnijih programa organizacije, te za cilj ima podizanje svjesti građana i interesnih grupa o potrebi za aktivnim angažmanom i učešćem u procesu odlučivanja i društvenim procesima, te rad na izgradnji svijesti o potrebi da se građani i civilno društvo uključe u proces donošenja odluka, kao i stvaranje preduslova za jačanje odgovornosti vlasti i nosioca javnih funkcija…

Popularno
Šta dalje čitati...
Share to...